หลักสูตร

Great Coach

หนึ่งในทักษะที่จำเป็นของผู้บริหาร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับต้น ที่ต้อง Coach คนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทั้งงานและบรรยากาศการทำงานที่ดี

หลักสูตร Great Coach นี้ ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้เทคนิคการ Coach คนให้ไดทั้งใจและได้ทั้งงาน

  • เรียนรู้และเข้าใจประเภทของคนที่แตกต่าง และวิธีการ Coach ที่แตกต่าง
  • เทคนิคการให้แรงจูงใจ
  • เทคนิคการ Feedback
  • เทคนิคการวางแผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคล

ซึ่งเคล็ดลับการ Coach นี้ท่านจะได้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง  และ มีประสบการณ์การ Coach จากองค์กรชั้นนำมากมาย

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS