หลักสูตร

Great Presentation for Management

การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ เป็นทักษะที่จำเป็นของผู้บริหาร

เพราะการ Presentation นี้ไม่ใช่แค่การพูดให้ประทับใจเท่านั้น ยังต้องใช้ทักษะอื่นๆควบคู่กันหลากหลาย เช่น

  • การวางกระบวนความคิดเพื่อการนำเสนอที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
  • การเลือกใช้สื่อ
  • การจัดทำสื่อให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย
  • เทคนิคการนำเสนอด้วยวาจา
  • เทคนิคการนำเสนอด้วยสื่ออื่นประกอบ 

รวมถึง การบริหารสถานการณ์ในขณะการนำเสนอ มาเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ด้วยการนำเสนออย่างมืออาชีพกันคะ

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS