หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารและ หัวหน้างาน / Great Manager ผู้จัดการที่ลูกน้องรัก เจ้านายปลื้ม
Great Manager ผู้จัดการที่ลูกน้องรัก เจ้านายปลื้ม

Great Manager 

ผู้จัดการที่ลูกน้องรัก เจ้านายปลื้ม

    เสริมทักษะ ให้ผู้จัดการ ให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร และ สร้างทีมในการทำงานที่มีความสุข ลูกน้องรัก

เนื้อหาหลักสูตร

ประกอบด้วย 2 Module ดังนี้

    Module 1  ศิลปะการบริหารคน  

ทีมงานรัก บรรยากาศการทำงานที่ดี  งานได้ผล คนมีความสุข

  •     ศิลปะการดึงพลังของการทำงานของคน

  •     ศิลปะการสื่อสารและการจูงใจ

  •     ศิลปะการมอบหมายงาน

  •     ศิลปะการอ่าน คน และ บริหารให้ตรงกับคนแต่ละประเภท

   Module 2  ศิลปะการบริหารงาน

  •     เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย และ การจัดการโครงการ

  •     เคลํบลับการวางแผนงาน และ การพลักดันงานให้สำเร็จ

  •     ทักษะการสื่อสาร ติดตามงาน 

  •     การบริหารการเปลี่ยนแปลง

  •     ฝึกปฏิบัติการวางแผนงาน และ การจัดการโครงการ

บรรยายโดย ดร.รัชชุมา หุตายน รับรองเนื้อหาและความสนุก 

เราพร้อมปรับ กรณีศึกษาให้เฉพาะองค์กร

สนใจติดต่อสอบถาม 081-9213322/086-3779352

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS