หลักสูตร

Great Service (for Front)

หลักสูตร การให้บริการสำหรับพนักงานผู้ให้บริการ Front ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วย

  • โลกของการให้บริการที่เปลี่ยนไป เราควรปรับตัวอย่างไร?
  • วิเคราะห์และเข้าใจลูกค้า แต่ละประเภท เพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสำเสนอบริการที่โดนใจความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
  • เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานบริการ Front เช่น การบริหารสถานการณ์เมื่อลูกค้าร้องเรียน การใช้ภาษาในการสื่อสารขณะบริการ เป็นต้น

Call Center
Tel: 086-3779351-2, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS