หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศ (ทุกระดับ) / Great Service (for Front) : สำหรับพนักงานบริการส่วนหน้า
Great Service (for Front) : สำหรับพนักงานบริการส่วนหน้า

หลักสูตร การให้บริการสำหรับพนักงานผู้ให้บริการ Front (บริการส่วนหน้า) เนื้อหาประกอบไปด้วย.....

  • กระตุ้นและสร้างความตื่นตัวในการปรับตัวกับโลกของการให้บริการที่เปลี่ยนไป เราควรปรับตัวอย่างไร?
  • เรียนรู้ วิเคราะห์และเข้าใจลูกค้า แต่ละประเภทอารมณ์ เพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสำเสนอบริการที่โดนใจความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
  • เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานบริการบริการส่วนหน้า ได้แก่ ศิลปะการให้ภาษาบริการเพื่อการครองใจลูกค้า การแสดงพฤติกรรมในขณะให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้พร้อมบริการ การบริหารสถานการณ์เมื่อลูกค้าร้องเรียน  เป็นต้น
  • เน้นการฝึกปฏิบัติ และ การปรับใช้อย่างแท้จริง โดยใช้ Case ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของท่าน

  • จากประสบการณ์ของวิทยากรและที่ปรึกษา กว่า 16 ปี และเป็นผู้นำด้านการให้คำปรึกษาด้านการวางระบบและมาตรฐานการให้บริการ เราพร้อมปรับเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการขององค์กร บรรยายโดย...อาจารย์ รัชชุมา หุตายน

  • หลักสูตรนี้ได้ บรรจุ เป็นหลักสูตร มาตรฐานตาม Competency ขององค์กรชั้นนำหลายแห่งมาแล้ว

  • โทร ปรึกษาเราซิคะ เราพร้อมให้คำปรึกษาเสมอ

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS