หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศ (ทุกระดับ) / Great Call Center Service : สำหรับพนักงาน Call Center
Great Call Center Service : สำหรับพนักงาน Call Center

หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะสำหรับพนักงาน Call Center

.....เพราะ พนักงานCall Center เป็นช่องทางให้บริการที่สำคัญแก่องค์กร....

...เนื้อหาประกอบไปด้วย..... (In-House Training)

  • บริการด้วยหัวใจ เปลี่ยนทัศนคติงานที่ "จำเจ"...ให้เป็นงานสนุก และ สร้างมูลค่าเพิ่ม

  • เรียนรู้ เข้าใจ ประเภทอารมณ์ของลูกค้าแต่ละประเภท เพื่อการบริหารอารมณ์ สถานการณ์ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

  • ค้นหา และ เข้าใจ ความต้องการของลูกค้า แต่ละประเภท 

  • เรียนรู้ วิธีการใช้ "ทักษะที่จำเป็น" เคล็ดลับสำหรับพนักงาน Call Center เพื่อให้การให้บริการ ง่ายเพียงนิดเดียว

  • เรียนรู้ วิธีการรับมือ และ การบริหาร สถาณการณ์ เมื่อต้องบริการลูกค้ายาก เช่น ลูกค้าโมโห ลูกค้าร้องเรียน ลูกค้าเอาแต่ใจ เป็นต้น

  • เรียนรู้ วิธีการใช้ "ภาษาการให้บริการ"  "ภาษาเพื่อการเจรจาต่อรอง" "ศิลปะการกล่าวปฏิเสธลูกค้า" "เทคนิคการเสนอทางเลือก" 

  • เรียนรู้ วีธีการใช้ "น้ำเสียง" และ "เทคนิคการสร้างเสน่ห์ด้วยน้ำเสียง" ที่เหมาะสมกับแต่ละคน

  • แตกต่าง และ ปรับใช้ได้จริง เพราะ เราออกแบบ Case ฝึกปฏิบัติ เฉพาะองค์กรให้

บรรยายโดย...วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง Call Center 

ออกแบบเนื้อหา ให้สอดคล้องกับ ความต้องการเฉพาะขององค์กร 

โทรปรึกษาได้ที่ 086-377-9352

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS