หลักสูตร

Great Service (for Support Team)

หลักสูตรที่ออกแบบสำหรับพนักงานที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนโดยเฉพาะ

เพราะการบริการที่เป็นเลิศขององค์กร ต้องได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทีมงานสนับสนุน

การันตี หลักสูตรจาก....ที่องค์กรชั้นนำหลายแห่ง นำหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรพื้นฐานตาม Competency ขององค์กร

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย....

  • Service Team  Synergy สร้างพลังการทำงานทีมบริการ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม เพื่อกระตุ้น จิตสำนึกของการบริการจากลูกค้าภายใน (Internal Customer) สู่ลูกค้าภายนอก (External Customer)

  • ค้นหา Service Touch Point และ Internal Customer Need

  • เรียนรู้วิธีการบริการลูกค้าภายใน หรือ Internal Customer เพื่อส่งผลลัพธ์สู่ ลูกค้าภายนอก หรือ External Customer

  • เรียนรู้และเข้าใจประเภทของลูกค้าภายใน (Internal Customer Type) เพื่อการบริการทีเป็นเลิศ

  • ศิลปะการประสานบริการ การส่งมอบบริการ และการสื่อสาร กับลูกค้าภายใน

     บรรยายโดย อาจารย์รัชชุมา หุตายน

วิทยากร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบมาตรฐานการให้บริการ ให้กับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง มีประสบการณ์ตรงที่ถ่ายทอดเพื่อการนำไปใช้ได้จริง

เราพร้อม ปรับเนื้อหาหลักสูตร ให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละองค์กร 

โทรปรึกษาอาจารย์รัชชุมา ได้โดยตรง ที่ 086-377-9532

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS