หลักสูตร

Great Service Coach

หัวใจสำคัญ ของการขับเคลื่อน "การให้บริการ" อยู่ที่ Service Coach

.....เพราะ การ Coach งานบริการ แตกต่าง กับการ Coach งานทั่วไป 
.....เพราะ ศิลปะการเป็น โค๊ชงานบริการ มีความแตกต่างและละเอียดอ่อน เนื่องจากทักษะในการให้บริการ จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน สร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อให้พนักงานสามารถให้บริการออกมาจากหัวใจ

>>> ดังนั้น Coach จะมีบทบาทสำคัญในการ "สร้างบรรยากาศการบริการที่ดี" และ สามารถบริหารจัดการการบริการ ให้ดีควบคู่ไปพร้อมกัน

....เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย...

  • เรียนรู้ การบริหารการบริการที่แตกต่าง : Coach ควรเข้าใจ ความแตกต่าง ระหว่าง งานปกติ กับงานบริการ 
  • เรียนรู้ บทบาทหน้าที่ และศิลปะในการ Coach พนักงานบริการ : หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนคุณภาพการให้บริการ
  • เรียนรู้ รูปแบบ และ ศิลปะการเป็น Service Coach : เข้าใจรูปแบบการ Coach และ เข้าใจความแตกต่างของพนักงานบริการ และ การเลือกวิธีการ Coach ที่เหมาะสม
  • เรียนรู้ และเข้าใจ "ลักษณะเฉพาะของงานบริการ" และ "การวัดประเมินคุณภาพการให้บริการ" รวมถึง "การกำหนดมาตรฐานการให้บริการแบบง่าย"
  • เรียนรู้ ศิลปะ และ เครื่องมือ การสร้างบรรยากาศ การกระตุ้นจูงใจพนักงาน นำไปสู่ การ "ยกระดับและรักษาระดับ" การให้บริการ
  • เรียนรู้ วิธีการวัดประเมินการให้บริการ และ การ Feed Back การให้คำปรึกษา การให้บริการแก่พนักงาน เพื่อการพัฒนาบริการ

หลักสูตรใหม่ที่ไม่เคยมีที่ไหน

...เพราะ....เราออกแบบหลักสูตรจากประสบการณ์จากการให้คำปรึกษาและวางระบบมาตรฐานการให้บริการในองค์กรชั้นนำหลายแห่งมาแล้ว

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร? >>> เหมาะกับ ผู้จัดการ ซุปเปอร์ไวเซอร์ หัวหน้างาน ด้านการให้บริการ

บรรยายโดย วิทยากรมืออาชีพ ประสบการตรง และ เชี่ยวชาญด้าน "บริการ" ที่เรากล้าพูดว่า ท่านเป็นมืออันดับต้นๆ ของประเทศ

อาจารย์ รัชชุมา หุตายน

กรรมการบริหารบริษัท เกรท แอคชั่น จำกัด วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ด้านการขาย การบริการ ให้กับองค์กรชั้นนำมากกมาย

พร้อมออกแบบ เคส ให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

โทรปรึกษาและขอรายละเอียดที่ 086-377-9352

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS