หลักสูตร

Service Communication & Personality

หลักสูตรใหม่!!!! เหมาะสำหรับองค์กร ที่ต้องการพัฒนาพนักงานา ให้มีความสามารถด้านการ "สื่อสารเพื่อการให้บริการ" และ พัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ไปพร้อมๆ กัน 

สุดคุ้ม แบบ 2 in 1

>>> เพราะ หลักสูตรนี้ พนักงานจะได้เรียนรู้ ทักษะการสื่อสารเพื่อการบริการ (Service Communication) และ การพัฒนาบุคลิกภาพการบริการ (Service Personality)

จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง?

  • เรียนรู้ ประเภทของลูกค้า เพื่อ เข้าใจความต้องการ และ สามารสื่อสารที่ "เจาะกลางใจ" ลูกค้าได้
  • เรียนรู้ วิธีการใช้ภาษาการบริการ (Service Language) : ยกตัวอย่างเช่น ภาษากายเพื่อการบริการ (Service Behavior) และ ภาษาพูดเพื่อการให้บริการ (Service Language)
  • เรียนรู้ พฤติกรรมการแสดงออกในขณะให้บริการ
  • เรียนรู้ ศิลปะการแต่งกายเพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดี
  • เรียนรู้ และ ฝึกปฏิบัติ การแต่งหน้า และ การแต่งทรงผม

 บรรยาย โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ ดร.รัชชุมา หุตายน และ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้าและทำผม

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS