หลักสูตร

General Service Behavior : GSB

General Service Behavior : GSB

หลักสูตร พฤติกรรมการให้บริการ

หลักสูตรพื้นฐาน สำหรับพนักงานบริการ ที่ออกแบบเฉพาะ สายงานโรงพยาบาล หรือ งานด้านสุขภาพ / คลีนิค

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย...

>>  Mind set สำหรับพนักงานผู้ให้บริการ ในธุรกิจ "สุขภาพ"

>>  เรียนรู้และเข้าใจ ปัญหา ความต้องการ ของ ลูกค้าด้านสุขภาพ

>>  เรียนรู้ จุดบริการ (Service touch Point) ที่สำคัญๆ ที่สร้างความประทับใจ หรือ ความไม่ประทับใจ ของบริการด้านสุขภาพ

>>  เรียนรู้ ประเภทลูกค้า (Customer Type)  ที่แตกต่าง ลักษณะเฉพาะของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

>>  เรียนรู้ เกี่ยวกับหลักการให้บริการ โดยใช้หลัก General Service Behavior : GSB

>>  เรียนรู้ และ ฝึกปฎิบัติ "ทักษะเฉพาะของ GSB"

>>  เรียนรู้ วิธีการบริหารสถานการณ์ เมื่อลูกค้าร้องเรียน (CustomerComplaints) และ การบริหารสถานการณ์เมื่อญาติไม่พึงพอใจ

เน้น การเรียนรู้หลักการ และ ฝึกปฏิบัติ เพื่อการปรับใช้ได้จริง

บรรยายโดย...วิทยากร และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและวางระบบมาตรฐานการให้บริการ ในโรงพยาบาลชั้นนำมาแล้วหลายแห่ง

 โทร สอบถาม ปรึกษา ได้ที่ 086-377-9382

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS