หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศ (ทุกระดับ) / เทคนิคการบริหารอารมณ์ลูกค้า เทคนิคการรับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง
เทคนิคการบริหารอารมณ์ลูกค้า เทคนิคการรับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง

เนื้อหาหลักสูตร

>> เจาะลึก เข้าใจ ประเภทอารมณ์ของลูกค้า

>> ค้นหาความต้องการของลูกค้าแต่ละอารมณ์

>> เรียนรู้เทคนิคการรับมือกับอารมณ์ลูกค้าแต่ละประเภท

>> ศิลปะการสื่อสารกับลูกค้าแต่ละอารมณ์ที่แตกต่าง เพื่อกู้สถานการณ์ แ่ละสร้างความประทับใจสูงสุด

>> ฝึกปฎิบัติการรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท

In-House โทรขอรายละเอียดหลักสูตร ที่ 086-3779352

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS