หลักสูตร

หลักสูตร / collaboration works / collaboration works
collaboration works

สร้างความกลมเกลียวในการทำงานร่วมกัน การประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน

สำหรับองค์กร ที่กำลังต้องการสร้าง ความแข็งแกร่งจากการทำงานภายในองค์กร เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

หลักสูตร ที่เสริมสร้างให้คนทำงานร่วม ประสานความแตกต่างของ "คน" และ "งาน" ให้เป็นหนึ่งเดียว 

เสริมทักษะ "การประสานงาน การสื่อสาร" ระหว่างบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ลดรอยรั่ว ความขัดแย้ง ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุด

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

.... กิจกรรม สร้างความเป็นหนึ่งด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม รูปแบบใหม่ "Our Works"

....เรียนรู้ "ประเภทและลักษณะการทำงานของคนแต่ละประเภท" (Socila Style Type)

....เรียนรู้  จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเอง ด้วยการทำแบบทดสอบลักษณะ  Social Style Type ผ่านระบบออนไลน์ รายบุคคล 

....เรียนรู้ วิธีการทำงานร่วมกันกับคน ที่ "แตกต่าง" กับเรา 

....เรียนรู้ วิธีการปรับจูน ตนเองให้สามารถทำงานร่วมกับคนที่แตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพ ท้้งที่เป็นเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง และ หัวหน้างาน

...ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ผลการวิเคราะห์ การทำแบบทดสอบรายบุคคล

การันตี ความพึงพอใจ ตอบโจทย์องค์กร และ คนทำงาน กว่า 15 ปี ที่ได้ผลและประทับใจทุกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0819213322 และ 086-3779352

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS