ข่าวสาร

ก้าวสู่ การเป็นวิทยากรมืออาชีพ โอกาสดีของ คนที่สนใจ เป็น "วิทยากรมืออาชีพ" หรือ คนที่ต้องการพัฒนาความสามารถ "การนำเสนอ"

Great Speaker ก้าวสู่ วิทยากร มืออาชีพ

หลักสูตร ที่ "แตกต่าง" ไม่เหมือนใคร "มือใหม่ ก็กลายเป็นมืออาชีพได้"

  • ท่านจะได้  เรียนรู้ การสร้างความมั่นใจ จากภายใน สูภายนอก และ จากภายนอก สู่ ภายใน ท่านจะได้รับคำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อปรับบุคลิกภาพที่ "ใช่" เฉพาะคุณ เป็นรายบุคคล

  • ท่านจะได้ เรียนรู้ เคล็ดลับการ "สื่อสาร" ขั้นเทพช่น การเลือกใช้ช่องเสียงในพูดที่เหมาะสม การเปล่งเสียง การสื่อสารผ่านน้ำเสียงและภาษาท่าทาง การบริหารผู้ฟัง และ การบริหารสถานการณ์ต่างๆ 

  • ท่านจะได้ เรียนรู้ การใช้พลังจากเครื่องมือในการนำเสนอ การจัดการเนื้อหาให้น่าสนใจ เคล็ดลับการตรึงผู้ฟัง ให้อยู่กับเราตลอดการบรรยาย

  • ท่านจะได้ "ฝึกปฏิบัติ" โดยมี Coach ผู้เชี่ยวชาญ ฝึกเป็นรายบุคคล ไม่ใช่การฟัง เพราะการฟัง อย่างเดียว ไม่ช่วยให้ท่าน เป็นมืออาชีพได้

รับเพียง 10 ท่านต่อรุ่น เท่านั้น เราโค๊ช อย่างเข้มขน คุณภาพคับแก้ว 

โค๊ชโดย ดร.รัชชุมา หุตายน วิทยากรตัวจริง ประสบการณ์กว่า 19 ปี ให้ความรู้แบบไม่ยั้ง

การรันตีด้วยการโค๊ช วิทยากร ให้กับองค์กรชั้นนำ มาแล้ว กว่า 300 ชีวิต

ใครเหมาะกับหลักสูตรนี้

  1. ผู้ที่ต้องการก้าวสู่ อาชีพวิทยากร

  2. ผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถด้าน การนำเสนอขั้นเทพ

ค่าสัมมนา 3 วัน 29,000 บาท ต่อ 3 วัน

ข่าวดี หากมีแววดี สถาบันจะพิจารณาท่านเข้าเป็นหนึ่งในทีมวิทยากรของเรา

สำรองที่นั่งด่วน รุ่นวันที่ 25-27 ก.พ. 2563

สอบถามรายละเอียดที่  081-9213322 / 086-3779352

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS