ข่าวสาร

Service Communication & Personality หลักสูตรใหม่!!! เหมาะสำหรับองค์กร ที่ต้องการพัฒนาพนักงานให้ สามารถ "สื่อสาร"เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ และ พัฒนาบุคลิกภาพ ไปพร้อมๆ กัน

สุดคุ้ม แบบ 2 in 1 

พราะ...หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่ ผสาน ทั้งศาสตร์และศิลปะ ของการบริการ แบบครบสูตร ความต้องการ

จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?

  • เรียนรู้ "ประเภทของลูกค้า" เพื่อให้การสื่อสารในการให้บริากร "เจาะใจ" และ "ครองใจ" ลูกค้า ได้อย่างน่าประทับใจ
  • เรียนรู้  "วิธีการใช้ภาษาพูดเพื่อการให้บริการ (Service Language) และ การใช้ภาษากายที่เหมาะสมในการให้บริการ (Service Behavior)
  • เรียนรู้  "การสร้างเสน่ห์ " ให้กับการบริการ ด้วย "พฤติกรรมการแสดงออกในขณะให้บริการ"
  • เรีนยรู้  "ศิลปะการแต่งกาย" เพื่อการสร้างบุคลิกภาพที่ดี 
  • เรียนรู้  และ ฝึกปฏิบัติ การแต่งหน้า และ การจัดแต่งทรงผม (พร้อมอุปกรณ์การแต่งหน้า)

เหมาะกับใคร ?

เหมาะกับพนักงานบริการทุกท่าน

วิทยากร อาจารย์รัชชชุมา หุตายน และวิทยากร สอนการแต่งหน้าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้า

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS